Nové možnosti testování - infračervená spektroskopie

9-8-2016

V červenci 2015 byl zakoupen infračervený spektrometr - FTIR s ATR nástavcem značky Nicolet sloužící ke kvalitativní i kvantitativní analýze. Infračervená spektroskopie patří mezi metody analytické chemie, díky níž lze poměrně velmi přesně identifikovat látky. Je to metoda elektromagnetické spektroskopie, při níž jsou zkoumány vlastnosti vzorku vystaveného infračervenému záření. Pomocí míry absorpce záření při jednotlivých vlnových délkách lze stanovit kvalitativní složení makrovzorku. Takto tedy může být vyhodnoceno chemické složení - funkční skupiny, degradace materiálu, atd. Konkrétní aplikace ATR nástavce nachází uplatnění při identifikaci především i tmavých vzorků, které nemohou být vyhodnoceny klasickou (transcendentní) metodou, slouží k identifikaci a verifikaci kvality polymerních a biopolymerních materiálů, anorganických látek, při stanovení tepelné stability a čistoty antioxidantů a UV stabilizátorů či hydratace materiálu (množství volné a vázané vody). Komplikovanější experimenty umožňují studovat kinetiku chemických reakcí při reaktivním kompoundování. Měří se obyvkle za přesně stanovených podmínek. Přístroj Nicolet iS10 instalovaný v laboratoři GS CALTEX Czech významně přispěje ke zvyšování kvality produkce PP směsí.

Kontaktujte nás

+420 595 390 716
info@gscaltex-czech.com

Máte zájem o bližší informace
o našich produktech? Chcete si domluvit schůzku s naším obchodním či nákupním oddělením? Kontaktujte nás.